Smaller Default Larger

Z przyjemnością informujemy, że Biuro Podróży JAGATOUR widnieje już na liście podmiotów uprawnionych do realizacji bonów turystycznych. Oznacza to, że za organizowane przez nas wycieczki szkolne można płacić z wykorzystaniem bonu turystycznego.

Podstawowe informacje dotyczące bonów:

  • Bon turystyczny opiewa na kwotę 500 zł na każde dziecko (w przypadku dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności na kwotę 1000 zł)
  • Bon przysługuje każdemu dziecku do 18 roku życia
  • Bon można wykorzystać w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 marca 2022 r.
  • Za pomocą bonu turystycznego można zapłacić za każdą wycieczkę szkolną realizowaną w całości na terenie Polski (bon nie obejmuje wycieczek zagranicznych ani posiadających element zagraniczny)
  • Bon turystyczny zostanie wygenerowany dla każdego rodzica po zarejestrowaniu się w Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS)
  • Jeżeli cena wycieczki jest wyższa niż kwota na którą opiewa bon pozostałą kwotę możesz zapłacić gotówką lub przelewem. Natomiast jeśli cena wycieczki jest niższa niż wartość bonu to z bonu zostanie pobrana tylko kwota odpowiadająca cenie wycieczki, a pozostała kwota pozostanie do wykorzystania na inne usługi turystyczne.

Dokładny opis funkcjonowania bonów znajduje się na stronach internetowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

DIP